Rekvizīti

SIA „PRODA Group”
Rīga, Mazā krasta iela 79
LV-1003

Reģ. nr. 40103480135
PVN LV40103480135

Banka: A/S SEB Banka
Kods: UNLALV2X
Konts: LV70UNLA0050017891920
Tel.:37128882000;
37128883131
 

Preses
Piedāvājam Drukāt
Apraksts Modelis 
2. statņu hidroliskā galda prese
  • piespiedēj spēks10 тonas;
  • piedziņas tips manuāls 
 
2. statņu hidroliskā prese
  • piespiedēj spēks20 тonas;
  • piedziņas tips pneimo/manuāls 
 
 
© 2019 Proda.lv